Wat is flexmens?

flexmens freedomBuiten de kaders denken, denken in mogelijkheden, niets staat vast, alles moet kunnen, vrijheid, als het niet linksom kan dan maar rechtsom, maximale mogelijkheden met minimale middelen (kosten), dat zijn de karakteristieken van een flexmens.

En dat zijn wij, en dat willen we voor jou betekenen.

Lijkt dit je wat en zou je dit in de ontwikkeling van je website, app of gewoon hosting willen terugzien? Neem dan contact met ons op. Wij staan er klaar voor.

 

Innovatietrein maakt een korte tussenstop om vervolgens weer door te stomen!

Vandaag hebben tien culturele organisaties verslag gedaan van de resultaten van hun innovatietrajecten. Onder de noemer ‘Duurzaam Innoveren’ hebben deze leden van de Kunstconnectie in een half jaar tijd innovatieteams aan het werk gehad om nieuwe producten en processen te ontwikkelen. Ruth Slob leidde dit project vanuit de Kunstconnectie; Ine de Leeuw, Astrid Vrolijk en Maikelien Wijma begeleidden de organisaties als HR-adviseur en Winnie Consenheim en ikzelf verzorgden de trainingen voor de projectleiders en de teams. Met deze tien deelnemers komt het totaal uit op 30 organisaties die vanaf medio 2010 binnen het Sterk in je Werk project van de Kunstconnectie een innovatietraject hebben doorlopen. En ook deze keer waren de resultaten weer positief! Hieronder enkele bevindingen en tips van de deelnemers tijdens de afsluitende ochtend bij het UCK in Utrecht.

Art4you (Veldhoven)

 • Bedrijvenbezoek is de meest inspirerende stap;
 • Eerste innovatieteam heeft een vrije stroom ontwikkeld met allerlei keuzemogelijkheden voor de deelnemers als nieuwe mogelijkheid naast het vaste curriculum;
 • Klantenpanel was voor het andere innovatieteam een erg leuke stap in samenwerking met scholen, verenigingen en de carnavalsvereniging; er ontstond een fantastische sfeer van synergie, ideeën en oplossingen voor mogelijke problemen.

Fluxus (Zaandam)

 • Traject bood de mogelijkheid voor inhoudelijke uitwisseling, waardoor er meer samenhang in het team kwam. Verder zijn de deelnemers de overeenstemming tussen beleid en uitvoering gaan zien. Als laatste gaf het handvaten voor structurele invoering van innovatie;
 • Traject heeft een goede gelaagde opbouw. Geeft verdieping, eigenaarschap en levert een kwalitatief goed product; Blik naar buiten (veldonderzoek en klantenpanel) was de meest waardevolle stap.

Muzelinck (Oss)

 • Brainstorm was voor de teambuilding de beste stap; er onstond een soort van fanatieke instelling om tot een goed resultaat te komen;
 • Om de goede sfeer van samen doen en elkaar versterken vast te houden heeft dit traject een vervolg nodig, omdat het anders verwatert.

Markant (Apeldoorn)

 • Start, waarin de directeur ook het belang van het project goed benadrukte betekende een prettige en goede start;
 • Ideeën ingedeeld in categorieën: PR, facilitair, kunst als doel en kunst als middel;
 • Met maandthema’s oplossing gevonden om niet steeds compleet nieuwe groepen nodig te hebben;
 • Voorbereiding voor het klantenpanel bleek essentieel om tijdens de klantenpanels focus te behouden;
 • Belangrijkste lessen: essentieel om recreatie en educatie te combineren; inzicht nodig in klant en koopgedrag; gebruik maken van klantenpanel;  ideeën voor gestelde vragen resulteren in de beste oplossingen als ze binnenuit komen.
 • Al je samen uit de bestaande structuur stapt, levert dat een nieuw en ander resultaat op!

Muziekschool Amsterdam

 • Werken in een innovatieteam bleek voor docenten een hele belangrijke reden om bij een muziekschool te willen werken;
 • Voor het inzetten van een netwerk in het onderwijsproces is de film ‘it takes a network to raise a child’ van TED inspirerend; projectgroep heeft zelf ook in een online-omgeving samengewerkt met gebruik van Google sites, Google docs en Google apps;
 • De hybride les blijkt zinvoller dan zuiver online lesgeven.

Muziekschool Katwijk

 • Belangrijk om op tijd te gaan trechteren;
 • Hoe concreter het wordt, hoe belangrijker de inhoudelijke binding;
 • Korte lijnen in de communicatie belangrijk;
 • Prettig als er een duidelijke opdracht is en een duidelijke structuur.

Schunck (Heerlen)

 • Een werkgroep is niet automatisch een team;
 • Bedrijfsbezoeken hebben enorm geholpen om uit de tunnel te stappen;
 • Probeer te innoveren door op tijd de veranderingen in te zetten zonder de ballast van omstandigheden (bezuinigingen, recessie);
 • Draagvlak ontwikkelen voor je regio (‘license to operate’);
 • Buiten de traditie durven;
 • Afwachtende houding maakt plaats voor het idee dat je zelf verantwoordelijk bent voor het voortbestaan van je werk;
 • Investeren in ‘slechte tijden’ om toekomst proof te blijven;
 • Er zitten veel meer ideeën in het vat dan er tot nu toe waren uitgekomen.

Muziek- en dansschool Amstelveen

 • Afwijken van de route bijzonder zinvol als het past bij je opdracht; in dit geval een tweede ronde bedrijfsbezoeken;
 • Afdeling commerciële activiteiten als nieuwe afdeling binnen de school (relatiebeheer, impresariaat, verhuur, fondsenwerving);
 • Doelgroepen specificeren: families, werkende ouders, wachtende ouders, …
 • Project levert ook veel directe resultaten op en een veel groter netwerk en samenwerkingsvormen.

Kunstencentrum Venlo

 • Docenten kwamen enthousiast terug van werkbezoeken;
 • Uitnodigen van externen bij de brainstorm geeft direct een andere kijk op je organisatie; ook bij de eigen medewerkers;
 • Werken in subgroepen maakt dat er onderling weinig meer wordt gecommuniceerd tussen de teamleden; belangrijk om daar een goed platform voor af te spreken;
 • Goed aandacht besteden aan de samenstelling van een team betaalt zich achteraf uit;
 • Externe communicatie naar de andere medewerkers, die niet hebben meegedaan aan het traject moet de volgende keer veel beter;
 • Projectaansturing kan en moet zelfs per subgroep verschillen; sommigen zijn heel zelfstandig en anderen moet je meer aanduwen;
 • Externen bleken heel bereidwillig om mee te denken en bieden dat ook aan om dat op langere termijn te blijven doen.

Kunsteducatie Walcheren

 • Communicatieproblemen (mensen niet bij elkaar kunnen krijgen) zijn goed af te vangen door gebruik te maken van een besloten Facebook-groep;
 • Vertrouwde elementen gebruiken (gebruiken, plekken, lokale producten, historie) in korte kennismakingsactiviteiten vlak bij huis om te drempel te verlagen;
 • Belangrijk om mee te nemen in je toekomstige ontwikkelen: geloof in jezelf; wees zichtbaar, wees makkelijk toegankelijk; ken je klanten; presenteer jezelf; luister goed; houd je doel voor ogen;
 • Goed kijken hoe we dit als team gaan overdragen, vasthouden en voortzetten!